Skip to main content

Modlitbový deň detí a mládeže

V pondelok 13. mája 2024 sme sa zapojili do aktivity, nad ktorou prebrala záštitu Konferencia biskupov Slovenska. Základom bola myšlienka pápeža Františka „Modlite sa ruženec každý deň, aby ste získali pokoj pre svet a koniec vojny“. Žiaci 2.B a 2.D rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva sa spojili do jedného modlitbového spoločenstva. Na začiatku hodiny sme sa zamysleli nad tým, za čo, za koho, by sme chceli prosiť. Kvietok nám poslúžil pre prosby za našich najbližších – mamku, otca, súrodencov či starých rodičov. Lístoček nám pripomenul, že sú rôzne situácie, veci, za ktoré je potrebné modliť sa: za pokoj vo svete, za zomrelých, mier na Ukrajine, či v iných častiach sveta. Za všetky prosby sme sa pomodlili sv. ruženec.

Mgr. Monika Ostrožovičová