Skip to main content

Zjednotení v rozmanitosti

  1. máj, sa v Európskej únii každoročne slávi ako Deň Európy. Tento rok, bol Deň Európy na našej škole zároveň oslavou 20. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Pri tejto príležitosti, si pripravili žiaci siedmeho ročníka pre žiakov štvrtého, piateho a šiesteho ročníka, projekt s názvom „Zjednotení v rozmanitosti."

Projekt sa realizoval na štyroch stanovištiach:

  1. stanovište: žiaci 7.A triedy: Základné informácie o EÚ a Francúzsku
  2. stanovište: žiaci 7.B triedy: Belgicko, Luxembursko
  3. stanovište: žiaci 7.C triedy: Nemecko, Taliansko
  4. stanovište: žiaci 7.D triedy: Holandsko a postupné pričleňovanie ostatných štátov

Na jednotlivých stanovištiach, si mladší žiaci vypočuli z úst svojich starších spolužiakov, zaujímavosti o Európskej únii a jej zakladajúcich štátoch. Na každom stanovišti si pre nich spolužiaci pripravili aj nejakú zaujímavú aktivitu:  vypočuli si hymnu EÚ, priraďovali vlajky k štátom a museli ich správne umiestniť na mapu Európy, zatancovali si stoličkový tanec za sprievodu francúzskych piesní, zahrali si pexeso, vyskúšali belgický tanec Jump dance, lúštili tajničku, skladaním puzzle objavovali dominanty krajín a známe osobnosti, so zavretými očami sa pokúšali určiť hodnotu euromincí, skladali vlajku EÚ a snažili sa zapamätať si aspoň pár slov, v jazyku daného štátu.  Okrem toho, mohli na každom stanovišti ochutnať niektoré typické jedlá týchto krajín: francúzsky croissant, belgickú čokoládu, nemecký praclík alebo holandský syr Eidam. 

            Verím, že toto podujatie bolo pre mladších žiakov príjemným spestrením vyučovania, na ktorom nielen zistili, čo vedia o Európskej únii, ale veľa nového sa aj naučili. Dúfam, že to bola zaujímavá a podnetná skúsenosť aj pre siedmakov, ktorí si mohli vyskúšať, aké náročné je pripraviť si a zrealizovať takúto aktivitu. Zároveň by som chcela poďakovať všetkým učiteľom, ktorí sa na príprave tohto projektu spolupodieľali, a to Mgr. Lenke Paľovej, Mgr. Silvii Pohárovej, Mgr. Natálii Romanovej, Mgr. Jane Geci, Mgr. Marcele Košine, Mgr. Lucii Vasiľovej a Mgr. Martine Schudichovej.

 

Mgr. Marianna Bodnárová