Skip to main content

1.FBC Mladosť Trebišov

1.FBC Mladosť Trebišov

Florbal má v meste Trebišov pomerne mladú históriu. V tomto r roku to bude 5 rokov čo sme po prvý krát na škole zakúpili jednoduchú výstroj pre žiakov a učiteľov. Zároveň sme v roku 2007 zorganizovali prvý turnaj v meste na ktorý sa prihlásili dva tímy a to ZŠ Komenského 8 a ZŠ Gorkého.

Vtedy to bola prvá skúsenosť, ale už bolo jasné , že o tento šport bude medzi mládežou veľký záujem. Preto sme v roku 2007 aj absolvovali prvý turnaj Casovia Games v Košiciach ,kde sme hneď obsadili druhé miesto. Tento turnaj nás naštartoval a hneď v tomto roku sme sa prihlásili do regionálnej ligy v Košiciach v kategórii prípravka a ml.žiaci. Táto súťaž sa hrá dodnes a 1.FBC Mladosť Trebišov v nej pravidelne dosahuje veľmi dobré výsledky, ktoré sa pretavili aj do výsledkov M-SVK. Z tohto dôvodu sme v rámci vyučovania zaradili florbal do predmetu a plánov TSV a žiaci sa na hodinách plne venujú tomuto dynamickému športu.

1.FBC Mladosť Trebišov má okrem chlapcov aj kategóriu dievčat a mužov. S mužmi sme v sezóne 08/09 nastúpili do III.ligy východ a do Košickej mestkej ligy, kde sme skončili na treťom a štvrtom mieste. V tejto sezóne sme sa do ligy neprihlásili nakoľko bola náročná na financie, pretože svoje zápasy sme museli odohrať v Sečovciach nakoľko mestská hala v Trebišove je pre náš rozpočet veľmi náročná. Muži sa v súčasnosti stretávajú 1x v týždni a zapojili sa do mestskej j ligy v Michalovciach.

S dievčatami sme sa ešte do súťaže neprihlásili lebo sa venujeme ich príprave. Celkový počet žiakov v 1.FBC Mladosť Trebišov je 70 z toho 35 st. prípravka a 20 st. žiakov registrovaných v Slovenskom florbalovom zväze, 15 dievčat.

Predsedom klubu je Mgr.Ujhelyi R. , podpredseda Mgr.Ján Šándor, trénermi Mgr. Kulin Rastislav (trénerská licencia B), Mgr.Mareček Renát (získava tr. licenciu), Mgr.Ujhelyi R, Štefanko Matúš (rozhodca III. triedy). Zdrojom financií pre mládež je to, že sme zastrešený pri CVČ v Trebišove, ktorý pomáha pri financovaní súťaže žiakov a žiačok. Okrem tejto pomoci získavame financie z 2% z dane, pomoc magistrátu mesta a sponzorov či vlastná pomoc. Veľkú pomoc dostávame od riaditeľstva ZŠ Komenského 8 v Trebišove a to hlavne priestorom - nová telocvičňa, posilňovňa, športový areál. V roku 2009-2011 realizujeme na škole projekt „Za učením moderne“ , kde sme od MŠ SR získali 7 000€ na zakúpenie nových mantinelov, hokejok a financovanie získavania a overovania kompetencií pre učiteľov školy v rámci florbalu a TSV. Aj preto je stále Trebišov a florbal na mape Slovenska.

V budúcnosti chceme prilákať k tomuto športu ešte viac detí a zorganizovať turnaj. V tomto roku sme sa zúčastnili medzinárodného turnaja v v Liberci.

Hlavné súťaže:

Východoslovenská florbalová liga

školské turnaje organizované MŠ-SR /Exel Cup, Orion Cup/, liga st. žiakov Východ

Hlavné úspechy florbalu:

  • Reionálna liga ml žiaci 2007/08 II.miesto
  • M-SVK IV.miesto
  • Reionálna liga ml žiaci 2008/09 II.miesto
  • M-SVK IV.miesto
  • Reionálna liga ml žiaci 2009/10 I.miesto
  • M-SVK 2009/2010 II. miesto

Školské súťaže:

  • Krajské kolo 2010 II.miesto st.žiaci, III.miesto ml.žiaci
  • Krajské kolo 2009 I.miesto st.žiaci