Skip to main content

Testovanie

Testovanie 9

Čo je cieľom Testovania 9?

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 sa uskutoční 20. marca 2024 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 21. marca 2024 (štvrtok) z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 
Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, krajských školských úradov a členovia rád základných škôl. Krajské školské úrady s cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania poveria úlohou nestranných pozorovateľov učiteľov základných a stredných škôl.
 
Náhradný termín testovania sa uskutoční 04. a 05. apríla 2024 (štvrtok, piatok).
 
Viac info nájdete na stránke www.nucem.sk