Skip to main content

História školy

Od začiatku 80-tych rokov 20. storočia prežíval Trebišov priam populačnú explóziu. Rovno uprostred mesta vzniká nové sídlisko, ktoré rýchlo zapĺňa mladými rodinami. Namiesto trojposchodových bytoviek sa budujú sedemposchodové a existujúce školy začínajú praskať vo švíkoch. Padlo rozhodnutie: je potrebné postaviť novú školu.

Termin otvorenia: 1. september 1987.

Miesto? Komenského ulica – na okraji sídliska Stred – toho sídliska, ktoré bolo plné detí. Pozemok je voľný: stojí na ňom iba staré mestské kúpalisko a dve panelové budovy, ktoré pôvodne slúžili ako ubytovňa budovateľov širokorozchodnej trate. Neskôr sa do nich nasťahovali ambulancie lekárov. Ale tí teraz odišli – otvorila sa celkom nová nemocnica. Pozemok je prázdny – možno začať! Projekt je veľkorysý: päť rôznych budov usporiadaných okolo centrálnej chodby: prízemný pavilón vedenia. dvojpodlažný a trojpodlažný učebný blok, obrovská telocvičňa s príslušenstvom, blok školskej jedálne s odbornými učebňami. Obrovská rozloha a dvadsaťdva tried! Aj stavba sa rozbehla rýchlo... Ale ako často, aj tu vo finiši došiel dych.

1. september 1987 na dohľad, dokončenie stavby v nedohľadne. Prijímajú sa opatrenia: všetky sily sústrediť na dokončenie dvoch učebných blokov a pavilónu vedenia a tieto časti ukončiť do začiatku novembra. Žiaci a učitelia budú do tých čias navštevovať ZŠ Komenského 1 Trebišov a ZŠ MRŠ Trebišov (vtedy SA). Po otvorení prevádzky prejdú celé triedy aj so svojimi učiteľmi do novej školy. Príprava školského roku 1987/1988 bola teda poriadne namáhavá na troch školách – dvoch existujúcich: ZŠ M.R.Š a ZŠ Komenského 1 – a jednej neexistujúcej – ZŠ Komenského 2.

Dňa 8. novembra 1987 sa po prvýkrát otvorili brány tejto školy a od tejto chvíle začal v jej priestoroch pulzovať život.