Skip to main content

Školský parlament

Čo je školský parlament?

Školský parlament je skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu školy. Je to medzičlánok medzi vedením školy, učiteľmi a žiakmi. Snaží sa riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie.

Aké je poslanie školského parlamentu?

 • aktívna účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou,
 • pomoc pri športových, kultúrnych akciách,
 • získavanie návrhov a podnetov z tried prostredníctvom ich zástupcov,
 • riešenie požiadaviek a pripomienok  žiakov,
 • formovanie a posilňovanie vzťahov medzi žiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi,
 • komunikácia s vedením školy,
 • zverejňovanie informácií a aktualít o školskom parlamente.

 

Čo sa žiaci učia v rámci aktivít školského parlamentu?

 • verejne vystupovať,
 • vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried,
 • niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole,
 • podporiť svoju sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť,
 • zapájať sa do užitočných aktivít a rôznych súťaží,
 • vzájomne komunikovať, spolupracovať,
 • rozvíjať organizačné schopnosti,
 • kriticky posudzovať,
 • rozvíjať svoj talent, záujmy, osobnosť,
 • chápať význam poriadku, disciplíny a systematickosti v práci.

V školskom roku 2023/2024 sme voľbu členov školského parlamentu zrealizovali prostredníctvom tajných volieb do školského parlamentu, ktoré sa uskutočnili 5.10.2023. Vo voľbách bolo odovzdaných 582 platných hlasovacích lístkov, pričom sa z 15 kandidátov do parlamentu dostalo 9 kandidátov.

Podrobné výsledky volieb nájdete v dokumente nižšie.

 

 

Zloženie školského parlamentu v šk. roku 2023/2024

Predseda školského parlamentu

Zuzana Hatalovská 6.B

 

Podpredseda školského parlamentu

Sofia Fialová 6.B

 

Členovia

Ľuboš Varga 5.A

Branko Pavlík 4.A

Dorotka Vasiľová 5.B

Nikola Kohútová 8.D

Patrik Kučma 7.D

Sidónia Kováčová 8.D

Sofia Hatráková 5.A

 

Sme tu pre Vás!

 

Štatút školského parlamentu