Skip to main content

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť do I. ročníka s dotazníkom
Žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka
Žiadosť o vyradenie dietaťa z pravidelnej dochádzky ŠKD
Žiadosť o ukončenie vzdelávania na ZŠ z dôvodu štúdia v zahraničí
Žiadosť o prijatie (preradenie) žiaka z inej školy
Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky
Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
Žiadosť o školské začlenenie (školskú integráciu)
Žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mino územia SR
Žiadosť o pokračovanie v školskom začlenení
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
Vyjadrenie súhlasu s uvoľnením dieťaťa po školskej akcii
Dotazník k zápisu do 5. - 9. roč. ZŠ
Dotazník k zápisu do 5. - 9. roč. ZŠ
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
Vyhlásenie rodičov detí alebo FO, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu
 
 
Powered by Phoca Download