Skip to main content

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
Žiadosť o prijatie do základnej školy
Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu
Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania
Žiadosť o čiastočné oslobodenie od vyučovania
Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
 
 
Powered by Phoca Download