Skip to main content

ZRPŠ

Triedni dôverníci budú zvolení na zasadnutí, ktoré sa uskutoční v októbri 2022.

 

Základná škola, Komenského 1962/8 Trebišov

TRIEDNI DÔVERNÍCI

primárne vzdelávanie

P. č.
Trieda Meno a priezvisko
1. I.A Mgr. Ivana Ujhelyiová
2. I.B Ing. Lukáš Béreš
3. I.C Mgr. Ivana Vavreková
4. I.D Ing. Zuzana Capiková
5. II.A Henrieta Pančáková
6. II.B Mgr. Diana Legezová
7. II.C Lucia Takáčová
8. II.D Mgr. Tatiana Házerová
9. III.A Mgr. Mária Nováková
10. III.B MDDr. Alena Porhinčáková
11. III.C Ing. Diana Tomková
12. III.D Veronika Volochová
13. IV.A Mária Jevošová
14. IV.B Ing. Mária Vašková
15. IV.C Ing. Veronika Bajusová
16. IV.D Miroslava Michaliková

 

Základná škola, Komenského 1962/8 Trebišov

TRIEDNI DÔVERNÍCI

nižšie stredné vzdelávanie

Predseda ZRPŠ: JUDr. Marek GIBA

P. č.
Trieda Meno a priezvisko
1. V.A Ing. Jana Bugatová
2. V.B Mgr. Tatiana Begalová
3. V.C Michaela Puci
4. V.D Mariana Logojdová
5. VI.A Eliška Plišková
6. VI.B Monika Marečková
7. VI.C Mgr. Miriam Poništová
8. VII.A Ing. Ingrid Zámborská
9. VII.B Mgr. Lucia Kostrubová
10. VII.C Martin Mach
11. VII.D Eva Kľučárová
12. VIII.A Bronislava Gibová
13. VIII.B JUDr. Jana Zbojovská
14. VIII.C Iveta Božová
15. VIII.D Mgr. Ondrej Kseňák
16. IX.A Mgr. Jaroslava Koreňová
17. IX.B Jana Kerestiová
18. IX.C RNDr. Andrea Sedláková
20. IX.D Jana Miklovičová