Skip to main content

Organizácia vyučovania

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína  4. septembra 2023 (pondelok). 
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024.
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

ŠKOLSKÉ ZVONENIE

1. hodina od 07:50 do 08:35
2. hodina od 08:45 do 09:30
3. hodina od 09:45 do 10:30
4. hodina od 10:40 do 11:25
5. hodina od 11:35 do 12:20
obed. prestávka od 12:20 do 12:50
6. hodina od 12:50 do 13:35
7. hodina od 13:40 do 14:20

PRÁZDNINY 2023/2024

 Prázdniny

 Posledný deň vyučovania

 Termín prázdnin

 Začiatok vyučovania

 JESENNÉ  27. október 2023 (piatok)  30. október - 31.október 2023  2. november 2023 (štvrtok)
 VIANOČNÉ  22. december 2023 (piatok)  23. december 2023 -7. január 2024  8. január 2024 (pondelok)
 JARNÉ  23. február 2024 (piatok)  26. február - 1. marec 2024  4. marec 2024 (pondelok)
 VEĽKONOČNÉ  27. marec 2024 (streda)  28. marec - 2. apríl 2024  3. apríl 2024 (streda)
 LETNÉ  28. jún 2024 (piatok)  1. júl- 1. september 2024  2. september 2024 (pondelok)