Skip to main content

Mother’s day

ktivita na hodinách anglického jazyka „Mother’s day’’ v druhom májovom týždni bola príležitosťou pre druhákov nielen na to, aby si rozšírili slovnú zásobu a rozvíjali tvorivé schopnosti, ale aj na to, aby vyjadrili svoju lásku a vďaku voči mamičkám. Tento týždeň bol plný radosti, smiechu a nezabudnuteľných zážitkov.

Mgr. M. Mirdalová