Skip to main content

Kurz s britskými lektormi

V dňoch od 29.4.-10.5. 2024 sa 71 žiakov 2.stupňa zúčastnilo kurzov s 2 lektormi zo zahraničia. Dvaja britskí lektori Ben a Callum sa snažili rôznymi aktivitami navodiť bežné komunikačné situácie a viedli so žiakmi diskusie na zaujímavé témy. Žiaci mali možnosť zdokonaľovať svoje komunikačné zručnosti, zlepšovať svoju výslovnosť a získať tak ďalšiu motiváciu pri výučbe anglického jazyka.
 
Mgr. Adriana Mokrišová