Skip to main content

Biblická súťaž - celoslovenské kolo

V dňoch 6. - 7. mája 2024 sa konalo Metropolitné (celoslovenské) kolo Biblickej súťaže na Juskovej Voli. Našu školu reprezentovali Adelka P. , Janka S. a Klárka K. Umiestnili sa na 5. mieste. Pobyt v priestoroch Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka na Juskovej Voli bol pre súťažiacich odmenou za ich vytrvalú prípravu na súťaž počas celého šk. roka. V rámci programu okrem súťaže bol aj čas zábavy, v ktorom mohli účastníci cez virtuálnu realitu "navštíviť" mesto Jeruzalem či byť súčasťou rôznych biblických príbehov. 
Dievčatám blahoželáme a prajeme radosť z poznávania i žitia Božieho slova.
Mgr. Iveta Dutková, sr. Pavla, OSBM