Skip to main content

Súťaž mladých záchranárov 2023/2024

Žiaci z krúžku Zdravotníček sa celý školský rok 2023/2024 stretávali, aby si rozširovali svoje vedomosti o 1. pomoci a tak sa pripravili na súťaž „Mladých záchranárov“ pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ.

Dňa 2. 5. a 6. 5. 2024 si svoje vedomosti o Červenom kríži, BDK a prvej pomoci overovali prakticky aj teoreticky. Žiaci zo 4. A triedy si v tejto súťaži zmerali sily s 13-timi družstvami mladých záchranárov. Domov si odniesli diplom za účasť a mnoho cenných skúseností a zážitkov, ktoré sa im zídu v ich každodennom živote.

Žiačky 2. stupňa Tereza Š., Sára B., Bianka S., Zuzana H. pre našu školu vybojovali 1. miesto spomedzi 11-tich družstiev mladých zdravotníkov.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať celému tímu SČK v Trebišove, hlavne pani riaditeľke Mgr. Zuzane Bocsár Hajduovej za povzbudivé slová, plynulý priebeh súťaže a bohaté pohostenie pre žiakov a učiteľov.

 

Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov do ďalších súťaží!

 

                                                                                                                        Mgr. I. Koščová a Mgr. Z. Ružbarská

(vedúce záujmových krúžkov)