Skip to main content

Botanikiáda 2024

Dňa 22.5.2024 dvojica našich žiakov zúčastnila na 13. ročníku v Botanikiáde v Botanickej záhrade v Košiciach. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne úlohy od určovania rastlín do skupín, vyplňovanie úloh, tajničiek ako aj presádzanie rastlín. Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Ferenčik Lukáš