Skip to main content

Jasovská jaskyňa - druháci

Dňa 11. 06. 2024 sa naše druhácke triedy vybrali na poznávací výlet do Jasovskej jaskyne. Spolu sa presunuli pred jaskyňu a ani nepriaznivé počasie ich neodradilo. Samotná prehliadka jaskyne trvala asi 45 minút za odborného výkladu. Žiakom sa výlet veľmi páčil, nakoniec si kúpili suveníry a pobrali sa späť do školy.