• Oznam pre rodičov žiakov II. stupňa

  Vážení rodičia, od utorka 27.10.2020 opäť prechádzame na dištančné vzdelávanie. Dnes triedni učitelia zverejnili žiakom rozvrh hodín na vzdelávanie. Počty hodín sú od 12 hodín týždenne pre piatakov až 15 hodín pre žiakov 6.-9. ročníka. Dotácie na jednotlivé vzdelávacie oblasti - predmety sú od jednej hodiny až po štyri vyučovacie hodiny za týždeň. Vyučovanie sa začína vždy od 8.00 hod. a dĺžka hodiny je max. 45 min.. Všetky hodiny budú realizovať učitelia, pokiaľ to situácia dovolí, priamo zo školy a budú online. Preto je potrebné, milí rodičia, aby žiaci boli pripojení na hodiny tak ako je vytvorený rozvrh hodín v aplikácii Teams. Samozrejme chápeme situácie, ktoré môžu spôsobiť neprihlásenie sa žiaka na hodinu. Vtedy je potrebné oznámiť túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi. Môžu nastať situácie, keď majú súrodenci v rovnakom čase vyučovanie a opäť sa žiak nemôže prihlásiť na hodinu. Všetko sa môže stať a je to život. Dôležité je informovať svojich učiteľov o vzniknutej situácii. Samozrejme škola nezabúda aj na žiakov, ktorí nemajú pripojenie na internet, alebo nemajú počítač, mobil. Týmto žiakom budeme pripravovať materiál na vyučovanie, ktorý im budeme zasielať poštou. Všetci si želáme rýchly návrat do škôl a život do normálnych koľají. Preto Vás žiadam, milí rodičia, pomôžte v tejto mimoriadnej situácii svojim deťom pri ich vzdelávaní. Verím, že aj s Vašou pomocou to ľahšie zvládneme.

  Ďakujem Vám za pochopenie a želám pevné zdravie.

  Mgr. Radoslav Ujhelyi

 • Oznam pre rodičov žiakov I. stupňa

  Vážení rodičia, týmto Vám oznamujem, že vyučovanie na I. stupni bude prebiehať od 26.10.2020 (pondelok) naďalej podľa riadneho rozvrhu hodín. Zároveň bude v riadnej prevádzke ŠKD a ŠJ. Termíny jesenných prázdnin: 30.10.2020 (piatok), 2.11.2020 (pondelok), 6.11.2020 (piatok), 9.11.2020 (pondelok)

  Mgr. Radoslav Ujhelyi

  riaditeľ školy

Oznam pre rodičov žiakov II. stupňa

Vážení rodičia, od utorka 27.10.2020 opäť prechádzame na dištančné vzdelávanie. Dnes triedni učitelia zverejnili žiakom rozvrh hodín na vzdelávanie. Počty hodín sú od 12 hodín týždenne pre piatakov až 15 hodín pre žiakov 6.-9. ročníka. Dotácie na jednotlivé vzdelávacie oblasti - predmety sú od jednej hodiny až po štyri vyučovacie hodiny za týždeň. Vyučovanie sa začína vždy od 8.00 hod. a dĺžka hodiny je max. 45 min.. Všetky hodiny budú realizovať učitelia, pokiaľ to situácia dovolí, priamo zo školy a budú online. Preto je potrebné, milí rodičia, aby žiaci boli pripojení na hodiny tak ako je vytvorený rozvrh hodín v aplikácii Teams. Samozrejme chápeme situácie, ktoré môžu spôsobiť neprihlásenie sa žiaka na hodinu. Vtedy je potrebné oznámiť túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi. Môžu nastať situácie, keď majú súrodenci v rovnakom čase vyučovanie a opäť sa žiak nemôže prihlásiť na hodinu. Všetko sa môže stať a je to život. Dôležité je informovať svojich učiteľov o vzniknutej situácii. Samozrejme škola nezabúda aj na žiakov, ktorí nemajú pripojenie na internet, alebo nemajú počítač, mobil. Týmto žiakom budeme pripravovať materiál na vyučovanie, ktorý im budeme zasielať poštou. Všetci si želáme rýchly návrat do škôl a život do normálnych koľají. Preto Vás žiadam, milí rodičia, pomôžte v tejto mimoriadnej situácii svojim deťom pri ich vzdelávaní. Verím, že aj s Vašou pomocou to ľahšie zvládneme.

Ďakujem Vám za pochopenie a želám pevné zdravie.

Mgr. Radoslav Ujhelyi

Oznam pre rodičov žiakov I. stupňa

Vážení rodičia, týmto Vám oznamujem, že vyučovanie na I. stupni bude prebiehať od 26.10.2020 (pondelok) naďalej podľa riadneho rozvrhu hodín. Zároveň bude v riadnej prevádzke ŠKD a ŠJ. Termíny jesenných prázdnin: 30.10.2020 (piatok), 2.11.2020 (pondelok), 6.11.2020 (piatok), 9.11.2020 (pondelok)

Mgr. Radoslav Ujhelyi

riaditeľ školy

Vitajte na stránkach základnej školy Komenského v Trebišove

Od začiatku 80-tych rokov 20. storočia prežíval Trebišov priam populačnú explóziu. Rovno uprostred mesta vzniká nové sídlisko, ktoré rýchlo zapĺňa mladými rodinami. Namiesto trojposchodových bytoviek sa budujú sedemposchodové a existujúce školy začínajú praskať vo švíkoch. Padlo rozhodnutie: je potrebné postaviť novú školu.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.