Dôležité oznamy

Základná škola Komenského v Trebišove

Oznam pre žiakov 2. - 9. roč.

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/15 sa uskutoční dňa 2.9.2014 o 9.15 na severnom dvore. Zraz žiakov je o 9.00 pred budovou školy.

 

Rozdelenie žiakov do 5. ročníka

Pomôcky do 2. - 4. ročníka

 

Oznam pre rodičov a žiakov 1. roč.

Vážení rodičia, milí prváci

srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2014/15. Stretneme sa dňa 2. septembra 2014 o 8.30 vo Vašich triedach. Tešíme sa na stretnutie.

PROGRAM

1. 8.30 hod. úvodné stretnutie v triedach s p. učiteľkami,

2. 9.15 hod. slávnostné otvorenie školského roka 2014/15 (severný dvor)

3. Zápis do ŠJ a ŠKD

4. Záver

Mgr. Radoslav Ujhelyi

riaditeľ školy

Rozdelenie žiakov do 1. ročníka

1.A     1.B     1.C     1.D

Žiadosť o ŠKD (žiadame rodičov, aby vyplnené tlačivo priniesli 2. septembra do školy)

Čo potrebujem do školy?

 

 

  • Budova školy
  • Trieda výtvarnej výchovy
  • Trieda hudobnej výchovy
  • Vyučovacia trieda
  • Ihrisko
  • Telocvičňa

Naša základná škola so sídlom na Komenského ulici 1962/8 v Trebišove existuje už 26 rokov.

Dňa 8. novembra 1987 sa po prvýkrát otvorili brány tejto školy a od tejto chvíle začal v jej priestoroch pulzovať život.

História školy

2 % z DANE

Vaše dve percená nám už roky umožňujú pripravovať mnohé programy a projekty pre Vaše deti.

Prosím nezabudnite na nás ani tento rok.

Vyhlásenie o poukázaní 2%.

Ďakujeme.